Jetstar 681 JST681 / JQ681


1:50 flight time

Recent Flights

Aircraft Pilot Time Duration
VH-VQW A320 dave tji 2 days ago 1:30
VH-XSJ A320 Daniel Dvořák 4 days ago 1:50 Flight Analysis
VH-JQG A320 Cameron Stewart 4 days ago 1:44
VH-VFU A320 Dan Iversen 5 days ago 1:40
VH-JQG A320 Gustavo Garcia 7 days ago 1:50 Flight Analysis
VH-JQL A320 Kevin Cattier 7 days ago 1:40
VH-VGF A320 Michael Leleu 7 days ago 1:44
VH-JQG A320 Hannu Syrjä 7 days ago 1:30
VH-VFI A320 Robert Woodward 8 months ago 1:32