Qantas Bombardier DHC-8-402Q Dash 8

Specifications
ICAO code DH8D
Airline Qantas (QFA/QF)
Cabin Configuration
  • Economy Class: 74
  • Total: 74
Cargo Capacity 450 kg (992 lbs)
Range 1,100 nm (2,037 km)
MLW 29,029 kg (63,998 lbs)
MTOW 30,481 kg (67,199 lbs)
ZFW 27,578 kg (60,799 lbs)
Fuel Capacity 5,246 kg (11,565 lbs)
Fuel Flow 1,000 kg/hour (2,205 lbs/hour)
Service Ceiling 27,000 ft
Cruising Speed mach 0.6
Cost Index 15
In Our Fleet
Total: 31
Tail Number Name Current Location Total Hours
VH-LQB Swan Hill MKY/YBMK 14:36
VH-LQD Sunbury HTI/YBHM 7:04
VH-LQF Katoomba PQQ/YPMQ 1:20
VH-LQG Town of Exmouth BNE/YBBN 4:35
VH-LQH Kingscote NTL/YWLM 1:11
VH-LQJ VH-LQJ BNE/YBBN 2:12
VH-LQK VH-LQK BDB/YBUD 2:30
VH-LQL Jindabyne POM/AYPY 6:39
VH-LQM VH-LQM SYD/YSSY 7:04
VH-LQQ Darling Downs ROK/YBRK 2:17
VH-QOA Gladstone LRE/YLRE 21:21
VH-QOB Yeppoon ROK/YBRK 1:03
VH-QOC Mackay DBO/YSDU 10:40
VH-QOD Emerald MEL/YMML 11:07
VH-QOE Albury CBR/YSCB 21:31
VH-QOF Byron Bay HTI/YBHM 4:49
VH-QOH Forster POM/AYPY 7:55
VH-QOI Tamworth HTI/YBHM 10:31
VH-QOJ Riverina POM/AYPY 37:29
VH-QOK Lismore POM/AYPY 3:48
VH-QOM Maitland CFS/YCFS 26:26
VH-QON Orange CBR/YSCB 8:08
VH-QOP Hamilton POM/AYPY 2:57
VH-QOR Eyre Peninsula MEL/YMML 12:07
VH-QOS Mildura HVB/YHBA 2:20
VH-QOT Parramatta BNE/YBBN 6:31
VH-QOU Port Campbell BDB/YBUD 2:09
VH-QOV Ballarat MOV/YMRB 20:09
VH-QOW Mornington HTI/YBHM 1:10
VH-QOX Cradle Coast HTI/YBHM 1:02
VH-QOY Port Augusta HTI/YBHM 8:26