Qantas Bombardier DHC-8-402Q Dash 8

Specifications
ICAO code DH8D
Airline Qantas (QFA/QF)
Passengers (Cockpit Crew) 74 (2)
Cargo Capacity 450 kg (992 lbs)
Range 1,100 nm (2,037 km)
MLW 29,029 kg (63,998 lbs)
MTOW 30,481 kg (67,199 lbs)
ZFW 27,578 kg (60,799 lbs)
Fuel Capacity 5,246 kg (11,565 lbs)
Fuel Flow 1,000 kg/hour (2,205 lbs/hour)
Service Ceiling 27,000 ft
Cruising Speed mach 0.6
Cost Index 0
Unit Cost $31,300,000.00
In Our Fleet
Total: 31
Tail Number Name Current Location Total Hours
VH-QOJ Riverina CNS/YBCS 35:54
VH-QOM Maitland SYD/YSSY 19:42
VH-QOV Ballarat CNS/YBCS 9:54
VH-QOE Albury CNS/YBCS 8:14
VH-QOC Mackay CNS/YBCS 8:10
VH-QOY Port Augusta CNS/YBCS 7:26
VH-LQB Swan Hill BNE/YBBN 6:28
VH-QOI Tamworth CBR/YSCB 6:18
VH-LQD Sunbury CNS/YBCS 6:02
VH-QOF Byron Bay POM/AYPY 4:49
VH-QOT Parramatta CBR/YSCB 4:42
VH-QON Orange LRE/YLRE 4:16
VH-QOK Lismore POM/AYPY 3:48
VH-QOH Forster SYD/YSSY 2:25
VH-QOR Eyre Peninsula CBR/YSCB 2:07
VH-LQG Town of Exmouth SYD/YSSY 1:49
VH-QOP Hamilton CNS/YBCS 1:21
VH-LQF Katoomba PQQ/YPMQ 1:20
VH-LQH Kingscote NTL/YWLM 1:11
VH-LQK VH-LQK HVB/YHBA 0:40
VH-QOA Gladstone SYD/YSSY 0:40
VH-LQJ VH-LQJ BNE/YBBN 0:00
VH-LQL Jindabyne BNE/YBBN 0:00
VH-LQM VH-LQM BNE/YBBN 0:00
VH-LQQ Darling Downs BNE/YBBN 0:00
VH-QOB Yeppoon BNE/YBBN 0:00
VH-QOD Emerald BNE/YBBN 0:00
VH-QOS Mildura BNE/YBBN 0:00
VH-QOU Port Campbell BNE/YBBN 0:00
VH-QOW Mornington BNE/YBBN 0:00
VH-QOX Cradle Coast BNE/YBBN 0:00